Údaje, s ktorými pracujeme, pochádzajú z webových stránok firiem alebo z online zverejnených zoznamov, plne rešpektujúc Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 a následnými zmenami z 5. októbra 2018. Nepracujeme s údajmi konkrétnych fyzických osôb.

 

 

Späť