Optimalizácia nákladov je veľmi dôležitá pre konkurencieschopnosť.

Na základe skúseností, ktoré sme získali, Vám môžeme navrhnúť zníženie nákladov rôznymi spôsobmi, napríklad:

  • vyhľadanie dodávateľov surovín, polotovarov alebo komponentov
  • štúdia uskutočniteľnosti pre ,,outsourcing“ časti výroby
  • analýza možných logistických optimalizácií, štúdium alternatívnej dopravy pri nákupoch aj predajoch

 

 

 

späť