Oddelenie vývozu

 

Na základe toho, čo spoločnosť potrebuje, môžeme ponúknuť dva typy služieb:

  • Oblastný manažér, ak spoločnosť už vyváža na niektoré trhy, ale chce s našou pomocou zacieliť na nové. Zameriame sa na požadované územia, zorganizujeme zákazníkov a budeme spravovať ich portfólio.

 

  • Manažér vývozu, v prípade, že má spoločnosť záujem o celkový manažment svojich exportov. Pre toto riešenie sa zvyčajne uskutočňuje štúdia s relatívnym plánovaním cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť, a stratégií, ktoré sa majú dodržiavať, pričom na nás zostáva úplná správa zahraničných trhov, ktorá sa uskutoční na základe parametrov dohodnutých so zákazníkom .

 

Niektoré z výhod, ktoré tento druh ,,outsourcingu“ prináša:

  • okamžitá dostupnosť kvalifikovaných odborníkov so skúsenosťami na medzinárodných trhoch
  • silný motivačný náboj vzhľadom na základy spolupráce
  • nezvyšuje fixné náklady spoločnosti
  • okamžitý prístup k sieti medzinárodných spoluprác v rôznych obchodných oblastiach

 

 

 

späť