Impulz! služba, ktorá môže generovať množstvo komerčných výhod.

 

Komu je určená:

Tým priemyselným odvetviam, ktoré by napriek prítomnosti zástupcov a / alebo maloobchodníkov chceli oživiť svoje stagnujúce trhy alebo v ktorých sú nevyužité možnosti rozvoja.

Ako to funguje:

Na vopred definovanom území a v záujmových oblastiach sa vykonáva vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov*.

Samotné priemyselné odvetvie sa so súhlasom svojich zástupcov a / alebo maloobchodníkov dostane do kontaktu s potenciálnymi zákazníkmi, pripomínajúc im prítomnosť zástupcov a / alebo distribútorov, a prejavujúc vôľu rásť na referenčnom trhu, alebo im predstaví niektoré zo svojich noviniek.

Čo prináša mnohé benefity, vrátane:

  • obe strany (výrobca a zástupca / predajca) budú mať prospech z návratov operácie
  • výrazne posilní spoluprácu medzi výrobcom, zástupcom a / alebo predajcom
  • Predajca výroby alebo zástupca, ktorý sa opätovne potvrdzuje ako oficiálny referent, sa bude viac podieľať na propagácii výrobkov dodávateľa.
  • ,,Impulz!“ Možno navrhnúť ako platnú alternatívu k akýmkoľvek extra zľavám alebo mimoriadne odloženým platobným podmienkam, ktorých priamym cieľom je zvýšenie predaja.

 

 

späť

 

 

 

* o GDPR