Danumarket od NextNRG

 

NextNRG je spoločnosť založená v roku 2009 v Bratislave talianskym podnikateľom Stefanom Pellegrinim, ktorý sa od roku 1983 venuje obchodnému manažmentu a medzinárodnému obchodu.

 

Spoločnosť je riadená sieťou profesionálov a má množstvo medzinárodných kontaktov v rôznych pracovných odvetviach.

 

Na základe získaných skúseností bol vyvinutý rad služieb B2B spoločnosti Danumarket, ktoré majú tieto základné výhody:

  • sú okamžitou pridanou hodnotou
  • dajú sa ľahko integrovať do spoločnosti zákazníka
  • sú prispôsobené potrebám každého jednotlivého zákazníka
  • fixné náklady zákazníka sa nezvyšujú
  • uskutočňujú sa so stupňom motivácie rovným, ak nie vyšším, ako má samotný klient

 

domov

 

 

 

 

Imprint