Príjmy takmer vo všetkých spoločnostiach sú palivom potrebným na udržanie sa v podnikaní, organizovanie rozvojových stratégií alebo akéhokoľvek plánovania. Vo väčšine prípadov príjmy pochádzajú z predaja.

Z týchto dôvodov je zvýšenie predaja a následne rast výnosov obvykle jedným z hlavných cieľov tých, ktorí podnikajú.

Naše návrhy sú vypracované na tomto základe a líšia sa podľa nasledujúcich scenárov:

a) zákazník je vybavený vlastnou obchodnou štruktúrou a uprednostňuje nezávislé riadenie vývoja

V takom prípade môžeme ponúknuť niekoľko služieb „back office“, ako napríklad:

b) zákazník uprednostňuje úplný ,,outsourcing“ komerčného riadenia

V takom prípade môžeme, iba s interným odporúčaním kvalifikovaného referenta zákazníka, navrhnúť:

 

späť